užtvatyti

užtvatyti
užtvãtyti šnek. 1. tr. NdŽ, 1, Kv, Sk tvatijant užmušti, užpliekti: Belaisviai jį ir užtvãtijo, labai bjaurus buvo Gsč. Ko neužtvãtijo už dviračio vogimą Kal. Kas ten mušimas tų arklių, ans galia anus užtvãtyti KlvrŽ. 2. intr. NdŽ užduoti, užkirsti, sušerti: A nereiks tik užtvãtyti par šonus DūnŽ. Tokiam krupmaušiuo dar gal iš diržo užtvàtyti – paskiau neįveiksi Krš. 3. refl. tr. smarkiai prisikūrenti: Užsitvàtijam pečių, kaip šaltà, ka velniai kauka DūnŽ. 4. intr. smarkiai užlyti: Kad užtvãtijo lietus! 1. Užlijo užtvãtijo, klanai stovėjo DūnŽ. 5. tr. užtvenkti: Užtvãtijo pylą ir apleido pievas su vandeniu Trk. 6. tr. NdŽ gerokai užvalgyti, išgerti. \ tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; pratvatyti; pritvatyti; sutvatyti; užtvatyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • užtvatyti — užtvãtyti vksm. Kaimýnas sugyvéntinei kad užtvãtijo (su) diržù per šónus! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptvatyti — aptvãtyti tr., intr. Š, Sk šnek. smarkiai apmušti, aptalžyti: Aptvàtyčiu tas bobas už liežuvį, žinotų Krš. Pareita, aptvãtija prysigėręs Šv. At paimčiau lazdą ir aptvãtyčiau Škn. | refl. Trk, Paį: Apsitvãtijam [su vaikaičiu] kartais i vėl… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitvatyti — atitvãtyti šnek. 1. tr. smarkiai daužant atšipinti, atmušti: Kas tą kirvį atitvàtijo? Ll. 2. intr. kurį laiką smarkiai dirbti kokį darbą: Attvãtijau penkias valandas [talkoje] Rs. 3. refl. pakankamai atsigerti, išgerti: Vyrai … neiškentė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištvatyti — ištvãtyti tr. šnek. 1. G88, Š, DŽ smarkiai primušti, išpliekti, ištalžyti: Tas vaikas y[ra] dykas, reik anam kailį ištvãtyti KlvrŽ. Įeisi mun į trobą, ištvãtysu su vyte Krš. Ka ištvãtysu visus šonus, ta žinosi! Vkš. Ištvãtijo už liežuvių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutvatyti — nutvãtyti šnek. 1. tr. smarkiai apmušti, nupliekti, nutalžyti: Nutvãtys, numuš [pačią] – išbėgs pri tėvų, vėl tėvas atves pri vyro End. Kai gerai nutvãtys, tai žinos Trg. Nūtvãtiju, jei neklauso Vn. Nutvãtiju sugavęs kokį krupį, žinos vogti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partvatyti — partvãtyti intr. šnek. greitai pareiti: Be reikalo tokį kelią nutvatijo ir partvàtijo Grz. tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; pratvatyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patvatyti — patvãtyti tr. NdŽ šnek. 1. kiek pamušti, papliekti. 2. kurį laiką godžiai ėsti. tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratvatyti — pratvãtyti tr. šnek. pragerti: I pratvãtijo visus piningus Lkv. tvatyti; aptvatyti; atitvatyti; įtvatyti; ištvatyti; nutvatyti; patvatyti; partvatyti; pratvatyti; p …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritvatyti — pritvãtyti tr. šnek. 1. Vp, Žv smarkiai primušti, pritalžyti: Pritvãtijo pačią prisisprogęs Rdn. Pritvãtytų, būtų kaip šventas Pp. Supykęs tėvas pritvàtijo vaiką, kad vos paeina Jnš. Teip pritvàtijo, kad kelias dienas iš lovos nesikėlė Žml.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutvatyti — sutvãtyti šnek. 1. tr. Šl smarkiai sumušti, sutalžyti: Sumušo vedu, sutvãtijo End. Mun kramę sutvãtijo Trk. Sakė, su branktu man galvą sutvatys sp. | refl.: Gėrė gėrė i susitvãtijo KlvrŽ. 2. intr. suduoti, sutrenkti, sukirsti: Išpūtęs krūtinę …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»